Translate

4 Eylül 2015 Cuma

HALİFELİK VAR MI? YOK MU?

HALİFELİK VAR MI? YOK MU?
Son günlerde tartışılan ve basamak olarak kullanılmaya çalışılan Halifelik makamı ve Hilafet hakkında bilinen yanlışlar nelerdir? Kısa bir yazı ile bilgi verelim.
Hilafeti tekrar getirme heveslisi olanlar iyi okusun da nasıl bir hayal ile avunup kandırıldıklarını görsünler.
Halifelik, yerine geçen, ardından gelen anlamına gelmektedir.
İslam dininde Peygamber efendimizden sonra oluşturulan yönetim makamıdır.
Yani Halifelik şura’nın, danışman’ın, adaletli yönetimin olduğu Meclistir.
Peygamberimiz bile kendiliğinden bir iş yapmayarak danışarak ve adalet çerçevesine sadık kalarak yönetim yapmıştır. Kendisinden sonra gelen dört halife de bu anlayışla İslam Devletini yönetmiş şura dan, danışma dan ve meclisten vazgeçmemiştir.
661 yılında dördüncü Halife Hz. Ali’nin vefatından sonra gerçek manada halifelik kalkmıştır, bitmiştir.
HALİFELİĞİN TEKRAR GELMESİ
1263 yıl boyunca Halifelik kişisel amaçlar için kullanılan bir makam ve unvan olarak kalmıştır sadece.
3 Mart 1924 yılında TBMM 431 No’lu Kanun’un 1. Maddesi ile gerçek manada halifeliği hak ettiği şekilde tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.
“Halife hal’edilmiştir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.”
Günümüz Türkçesiyle karşılığı:
“Halife görevinden alınmıştır. Halifelik, hükümet ve Cumhuriyetin anlam ve kavramı içinde esasen varolduğundan/saklı olduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır.”
Bu demektir ki; Halifelik, asıl anlamı ve doğru kullanışı ile Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle Halife görevden alınmış ve Halifelik Makamı kaldırılmıştır.
Peki Hilafetin tekrar getirilmesi mümkün mü?
Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi var olduğu sürece mümkün değildir.
Çünkü Halifelik 3 Mart 1924’te hukuken “hal’edilmiştir”, “ilga edilmiştir”, yani kaldırılmıştır.