Translate

28 Aralık 2014 Pazar

Sarık başın ardında

Ayyarlar toplanmış Düzdane şekilde...
Bir garip nümayişteler Düzd adayları...
Şehr-i Kültürde Sarık başın ardında...

25 Aralık 2014 Perşembe

Çocuklarınıza Noel Babayı değil AYAZ ATA'yı Öğretin

Çocuklarınıza Noel Babayı değil AYAZ ATA'yı Öğretin
Ayaz Ata
Özellikle Kazaklarda ve Kırgızlarda “Soğuk Tanrısı” olarak adlandırılan Türk, Orta Asya ve Altay mitolojilerinde yeni yıl ve kışla anılan karakterdir. 
Ayoz Bobo ya da  Ayos Ata olarak söylenişleri de mevcuttur.
Mitolojiye göre soğuklara neden olan Ayaz Ata ay ışığından yaratılmıştır. Ayaz Türkçede yakıcı soğuk anlamına gelir ve özellikle kışın ayın olduğu günlerde kendisini fazlaca hissettirir. 
Buna dayanarak eski Türkler ayaza ay tanrısının ve ay tanrısına bağlı olan Ayaz Han’ın sebep olduğunu düşünmüşlerdir. Hristiyan dünyasındaki Noel Baba figürü kökeni Ayaz Ata'dır. Hatta bazı kaynaklarda Ayaz Ata’dan kışın soğuk havalarda ortaya çıkarak fakir ve düşkünlere yardımcı olan evliya olarak bahsedilmiştir. 
Yapılan araştırmalar Türk kültüründe olan biri olduğunu hatta Ayaz Han ile aynı kişi olduğu söylenmektedir.
Kazaklarda soğuğu karşılamak için Soğumbası adı verilen bir eğlence düzenlenir. Bu eğlence ilk karın düştüğü gün yapılır. Azeri Türklerindeki Şaxta Baba karakterinin birebir çevirisi de yine Soğuk Ata ya da Ayaz Ata’dır.
Türklerde Ayaz Ata
  • Azerilerde Şahta Baba ya da Şaxta Baba
  • Başkurtlarda Ayaz Ata
  • Tatarlarda Qış (Kış) Babay


keskinveysel.blogspot.com.tr
instagram.com/vtkeskin
facebook.com/veyseltahsinkeskin
facebook.com/veysl.keskn
twitter.com/vtkeskin