Translate

25 Kasım 2014 Salı

BEYİNSİZ İNSAN OLUR MU?


Beyin kendi iradesi ile kafatasını terk edebiliyor.
Mükemmel ötesi bir yapıya sahip olan insanoğlu beyni umutsuz vakkalar ile karşılaştığında kendi kendini tamamen iradesini kullanarak imha edebiliyor.

Fiziksel bütünü insan kafatası içerisinde bulunan beyin, bireyden umudunu kestiğinde o kapalı kafatası içerisinden çıkıyor ve kafatası içerisini tamamen boş bırakıyor.

Eskiden bunu mankurtlaştırma ile yapabiliyorlardı fakat günümüzde işkencesiz şekilde daha kolay yapılır oldu. Çünkü irade sahibi beyin içinde bulunduğu kütlenin maltolojisine dayanamaz oldu.

Örnek ver diye söylediğinizi duyar gibiyim, uzaklara bakmayın ülkemizde milyonlarca "BEYİNSİZ İNSAN VAR".

Düşünemeyen, duyduğunu algılayamayan ve irade yoksunu sırf fizyolojik beden kütlesi ile aramızda yaşayan milyonlarca insan var.


vtk.

8 Kasım 2014 Cumartesi

Heyder Baba 2

Heyder Baba, dünya yalan dünyadı,
Süleyman’dan, Nuh’dan kalan dünyadı,
Oğul doğan, derde salan dünyadı,
Her kimseye her ne verib alıbdı,
Eflatun’dan bir kuru ad kalıbdı.

Heyder Baba, göyler bütün dumandı,
Günlerimiz birbirinden yamandı,
Birbirizden ayrılmayın, amandı,
Yakşılığı elimizden alıblar,
Yakşı bizi yaman güne salıblar!

Heyder Baba, merd oğullar doğginan,
Nâmerdlerin burunların oğginan,
Gediklerde kurdları dut boğginan,
Koy kuzular ayın şayın otlasın,
koyunların kuyrukların katlasın.

Heyder Baba, senin könlün şad olsun,
Dünya varken ağzın dolu dad olsun,
Senden keçen yakın olsun, yad olsun,
Deyne menim şâir oğlum Şehriyâr,
Bir ömürdür gam üstüne gam çalar.

7 Kasım 2014 Cuma

Hayder Baba


Heyder Baba, ıldırımlar şakanda,
Seller, sular şakkıldayıb akanda,
Kızlar ona saf bağlayıb bakanda,
Selâm olsun şevkatize, elize,
Menim de bir adım gelsin dilize.

Heyder Baba, gün dalıvı dağlasın,
Üzün gülsün, bulakların ağlasın,
Uşaklarun bir deste gül bağlasın,
Yel gelende ver getirsin bu yana,
Belke menim yatmış bahtım oyana.

Heyder Baba, senin üzün ağ olsun,
Dört bir yanın bulak olsun, bağ olsun,
Bizden sora senin başın sağ olsun,
Dünya kazov-kader, ölüm-itimdi,
Dünya boyu oğulsuzdu, yetimdi.

Heyder Baba, Nene Kızın gözleri,
Rakşende’nin şirin-şirin sözleri,
Türki dedim, okusunlar özleri,
Bilsinler ki, adam geder ad kalar,
Yahşı-pisden ağızda bir dad kalar.

Heyder Baba, senin könlün şad olsun,
Dünya varken ağzın dolu dad olsun,
Senden keçen yakın olsun, yad olsun,
Deyne menim şâir oğlum Şehriyâr,
Bir ömürdür gam üstüne gam çalar.

Şair Şehriyar

Tek ve Asıl Lider

Yine bir 10 Kasım

76 yıl boyunca her yıl olduğu gibi bu 10 kasımda da özlemle an(r)ayacağız ulu önderi.

Peki neden 76 yıldır aramızda olmayan birini arar gözlerimiz,
Neden bunca gelişmişliğe rağmen zamanımızın çok gerisinde yaşamış birini ararız hep?

Neden mi?

76 yıldır onun yerini dolduracak, onun liderliğini yansıtacak ve bence en önemlisi onun sahip olduğu ileri görüşlülüğe sahip hiç bir yöneticimizin olmaması yetmiş altı değil bin yetmiş altı yılda geçse aranacaktır.

Atatürk'ün kendi zamanında verdiği kararlara bir bakın lütfen yaşadığı dönemin ne kadar da ilerisinde ve halkı için ne denli önemli.

Yönetiminin başarısından ve liderliğinden ötürü kimsenin tartışamayacağı ve ona yaklaşamayacağı bir lideri, kurucuyu asırlar geçse de arayacağız her zaman.

Ulu önder bu birikimini gökten zembille almamıştır.
Hem savaşmış hemde okuyup öğrenmiştir.
5 bin civarında kitap okuyup asıl yeni Türkiye'yi kurma yolunda bilgiler edinmiş, Türk halkı için nelerin faydalı olduğunu araştırmış ve uygulamıştır.

Zor zamanlarımızda ve 10 kasımlarda hatırladığımız Atatürk'ü sadece hatırlamakla yetinmeyelim onu öğrenelim öğretelim.

En büyük zenginliğimiz ve Cumhuriyetimizin en büyük ve tek Lideri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü çocuklarımıza öğretelim.

VTK