Translate

29 Eylül 2015 Salı

VİP MÜSLÜMANLIĞI

VİP MÜSLÜMANLIĞI

1350 yıldır İslam dinine birçok terim birçok mezhep girdi çıktı. Bilmem kaç yüz yıl önce yaşanan zengin Müslümanlığı tekrar yeşermeye başladı.

Yeni anlayışı benimseyen zevata göre fakirsen Müslüman değilsin,
Müslümanlık en çok zenginlere yakışır ve onlar bilir, onlar tayin eder İslam dininin değişmez adil kurallarını.

350 korumayla hac gezisi yapan en Müslüman en zengin kral oğlu binlerce kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olur bunun adına da FITRAT denir.
Hira Mağarasında ilk ayetleri inen yüce dinimizin fıtratında ayrıcalık yoktu, haksızlık yoktu insanca onurluca yaşamak, özgürce ibadet etmek vardı. Sonradan eklenen vip ayrıcalığı ve en önemlisi sınıfsal sistemler yoktu.

Gücü ve parayı bir arada görenlerin uydurması bir dincilikle toplumsal katliamlar yapıldı.
Aldanmayın dincilerin fetvasına doğruyu görmek için tek yol Kuran-ı Kerimdir, sakalı üç karış olan putperest dincilere aldanmayın okuyun öğrenin.

Vtk.


25 Eylül 2015 Cuma

Modern Mankurtlar

Modern Mankurtlar
Mankurt bilinenin aksine yeni keşfedilmiş bir kavram değildir. Mankurtlaştırma Kırgız destanında geçen bir tür beyin yıkama, düşünemeyen bir benlik bilinçsiz bir köle elde etmek için o zamanlarda yapılan beyin yıkama algı operasyonu.
Sahibinin isteklerini sorgusuz sualsiz yerine getiren bir köle elde edebilmek için ilk zamanlarda çok zahmetli ve vahşi bir yöntem kullanılıyordu bu yöntem geliştirilerek daha kolay ve etkili bir sisteme geçilerek modernleştirildi.
İlk zamanlarda kafası kazınır kişinin ve başına ıslak deve derisi sarılır ve kişi güneş altında günlerce bekletilerek derinin kafatasına tamamen yapışması beklenir, çekilen tarifsiz acılar sonunda kişi benliğini, hafızasını, değerlerini unutur tamamen sahibine bağlı bir yaratık olurdu.
Modern zamanda ise bu kadar zahmetli olmuyor mankurtlaştırmak, belirlenen toplum üzerine algı operasyonu düzenlenerek kişilik ve düşüncelere daha kolay sahip olunabiliyor. Dinlediğiniz müzikten izlediğiniz tv programlarına kadar mankurtlaştırma yöntemleri uygulanıyor.
Türk toplumu mankurtlaştırma ya sayısız defa maruz kalmıştır.
Günümüzde uygulanan modern mankurtlaştırma yöntemi yaklaşık 50 yıldır Türkiye üzerinde uygulanmaktadır.
Yaklaşık olarak 60 lı yıllardan bu yana ülkemiz de uygulanan algı ve beyin yıkama operasyonları sonucunda şuanda mankurtlaşmış milyonlarca insanımız bulunmaktadır.
Modern yöntemlerle mankurt haline gelmiş olan zavallı insanları ayırt etmek neredeyse imkansız hale gelmiştir.
Öğrenmeyi eğitimi ve en önemlisi aklını kullanmayı bilmeyen mankurtlar ülkemizin her tarafına yerleştirilmiştir. Takiyeci,  dinci, solcu, sağcı vs şekillerde aramızda bulunmaktadır.
Bu konunun son senaryosu ise 10 yıl içerisinde tüm ülkemizin mankurtlaştırarak yok edilmesidir.
Bu teoriye uçuk saçma dene bilir, mankurtlaşmanın saçma olmadığının kanıtı ülkemizdeki eğitim öğretim sistemine bakmanız yeterlidir. Yaşadığı ülkenin neresi olduğunu bilmeyen bir nesil yetiştirmek bu operasyonun başarısı anlamına gelmektedir.
Size tavsiyem okuyun okutun mankurtlaşmayın söylenenleri her ne olursa olsun düşünün saçma dahi olsa düşünün sorun sorgulayın.

Vtk. 

4 Eylül 2015 Cuma

HALİFELİK VAR MI? YOK MU?

HALİFELİK VAR MI? YOK MU?
Son günlerde tartışılan ve basamak olarak kullanılmaya çalışılan Halifelik makamı ve Hilafet hakkında bilinen yanlışlar nelerdir? Kısa bir yazı ile bilgi verelim.
Hilafeti tekrar getirme heveslisi olanlar iyi okusun da nasıl bir hayal ile avunup kandırıldıklarını görsünler.
Halifelik, yerine geçen, ardından gelen anlamına gelmektedir.
İslam dininde Peygamber efendimizden sonra oluşturulan yönetim makamıdır.
Yani Halifelik şura’nın, danışman’ın, adaletli yönetimin olduğu Meclistir.
Peygamberimiz bile kendiliğinden bir iş yapmayarak danışarak ve adalet çerçevesine sadık kalarak yönetim yapmıştır. Kendisinden sonra gelen dört halife de bu anlayışla İslam Devletini yönetmiş şura dan, danışma dan ve meclisten vazgeçmemiştir.
661 yılında dördüncü Halife Hz. Ali’nin vefatından sonra gerçek manada halifelik kalkmıştır, bitmiştir.
HALİFELİĞİN TEKRAR GELMESİ
1263 yıl boyunca Halifelik kişisel amaçlar için kullanılan bir makam ve unvan olarak kalmıştır sadece.
3 Mart 1924 yılında TBMM 431 No’lu Kanun’un 1. Maddesi ile gerçek manada halifeliği hak ettiği şekilde tekrar gün yüzüne çıkarmıştır.
“Halife hal’edilmiştir. Hilafet, Hükümet ve Cumhuriyet mana ve mefhumunda esasen mündemiç olduğundan Hilafet makamı mülgadır.”
Günümüz Türkçesiyle karşılığı:
“Halife görevinden alınmıştır. Halifelik, hükümet ve Cumhuriyetin anlam ve kavramı içinde esasen varolduğundan/saklı olduğundan hilafet makamı kaldırılmıştır.”
Bu demektir ki; Halifelik, asıl anlamı ve doğru kullanışı ile Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle Halife görevden alınmış ve Halifelik Makamı kaldırılmıştır.
Peki Hilafetin tekrar getirilmesi mümkün mü?
Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi var olduğu sürece mümkün değildir.
Çünkü Halifelik 3 Mart 1924’te hukuken “hal’edilmiştir”, “ilga edilmiştir”, yani kaldırılmıştır.